Wat is Yoga?

Yoga is een paar duizend jaar voor Christus ontstaan in India. Al mediterend kreeg men inzicht in hoe het lichaam en geest functioneren en samenwerken. De inzichten resulteerde in verschillende soorten yoga, Hatha Yoga met haar lichaamsoefeningen & pranayama’s, Raja Yoga, de yoga van meditatie, Bhakti Yoga, de yoga van de liefdevolle toewijding en mantra zang, Jnana Yoga, de yoga van inzicht en kennis, Karma Yoga, de yoga van het onbaatzuchtig handelen, Kundalini Yoga, de yoga van de universele energiestroom. Mensen beoefenen deze weg tot Zelf realisatie.

Als je beseft en ervaart wie je ten diepste bent, geeft dit optimale ontspanning. Je hoeft niets meer te worden of te bereiken, omdat je bewust bent verenigd met wie je altijd al was (bent). In deze staat van yoga zullen al je handelingen spontaan en op de juiste manier plaatsvinden. Geen stress geen zorgen. Zijn wie je bent!

Hoewel we altijd al met onszelf verenigd zijn, ervaren we dat meestal niet zo. We hebben allemaal wel een bepaald beeld van onszelf. We zien onszelf bijvoorbeeld als dochter, zoon, moeder, vader, als vriend(in), werknemer, directeur, buurvrouw ect… en daarnaast identificeren we ons ook vaak met fysieke en mentale kenmerken: ik ben gezond, ziek, gevoelig, sterk, intelligent, klein etc. Deze rollen en eigenschappen geeft ons een identiteit.

Onze identiteit is constant in beweging. Werkzaamheden en Rollen komen en gaan. Ook het lichaam verandert continu. Van gezond naar ziek en van ziek naar gezond. Soms voelt het lichaam, stijf, stram aan en soms flexibel . Dan zijn we sterk, dan weer zwak, we beginnen jong, en worden ouder. 

Ook veranderen onze stemmingen: dan voelen we ons verdrietig en dan opgewekt, boos, tevreden, ze wisselen elkaar steeds af er is continu beweging. Daar komt de stroom van gedachten nog bij. Overtuigingen en zienswijzen evolueren, veranderen. Soms gebeurt het snel, soms langzaam.
Als je dit bij jezelf hebt waargenomen, dan ontstaat als vanzelf de vraag:

 

Wie ben ik? Wie ben ik als ik "ik" zeg? Wat bedoel ik als "ik" het over mezelf heb?