Hatha Yoga

Het woord Hatha komt vanuit het Sanskriet een oud klassieke indiaas geschrift. Ha (zon) en Tha (maan), dit is wat Hatha letterlijk betekent. De zon symboliseert hier de mannelijke of positieve energie het gevende aspect. De maan symboliseert de vrouwelijke of negatieve energie of dat wat ontvangt. Beide energieën zijn in het lichaam aanwezig en stromen door de Nadi`s (energiebanen) Pingala (zon) en Idaa (maan). 

Gebonden driehoek rond

De bedoeling van Hatha Yoga is om door het beoefenen van een aantal technieken de zon – en de maanenergie in evenwicht te brengen zodat de energie in de Shushmna nadi vloeit. De mind is dan opvallend rustig en kent uitzonderlijke momenten van stilte en vrede (Sattva).
Naarmate we onze fysieke relatie met het universum herkennen, verschuift ons begrip, wat ons naar diepere niveaus van realisatie brengt.

De grote wijze Patanjali omschrijft yoga als de beperking van de veranderingen in de geest. Hatha yoga is een methode van reinigen en de geest onder controle brengen van de wil door middel van fysieke houdingen. Het lichaam wordt gebruikt als hulpmiddel om de geest te beheersen en het pranische lichaam te bewerken.

(Prana is levenskracht, de oneindige creatieve energie die overal aanwezig is. … Dankzij Prana kan het fysieke lichaam de ziel bevatten. Als je Prana op is, treedt de fysieke dood in. Met een sterk Pranisch lichaam en een diepe, ontspannen ademhaling ben je vitaal, energiek en gezond.

Het fysieke wordt gebruikt om de diepere filosofie van yoga te verkrijgen door de aandacht te trekken van de grovere delen naar de fijnere delen: eerst getuige zijn van onze houding van top tot teen – zitten, staan, lopen, op elk moment. Dit is het begin van mindfulness. Vervolgens dieper te werk gaan – de organen in het lichaam voelen en subtiele energieën door het hele lichaam te voelen. De ervaring van alles wat grof is, is een aanwijzing voor iets fijners en minder zichtbaar. En in hathayoga worden we ons bewust van hoe de grove invloed op de fijnere of de fijnere remt: De fysieke houding beïnvloedt de interne organen die van invloed zijn op de energiestroom.

Hatha yoga betekent
steeds bewuster worden van het ene niveau naar het andere.

Als je een yogahouding aanhoudt, let dan eens op wat voor een gedachten erop komen : zijn er mopperende gedachten dat je de houding moet vasthouden? Wil het terug naar bed gaan? Wanneer je jouw wil voorzichtig over je mind oefent, dan train je de mind om kalm te blijven, de adem om rustig en diep te blijven en het lichaam om ontspannen te blijven in elke stressvolle situatie die je in het leven kunt tegenkomen.

Je ontwikkelt niet alleen een goede fysieke houding, maar je ontwikkelt ook een innerlijke houding. Je leert naar je grens te gaan en dan net dat beetje verder te gaan, dus als iemand je tot het uiterste drijft; dan zul je merken dat je nog een stapje verder kunt gaan in tolerantie, vrede en liefde.

 

Sil meditatie rond

De basisprincipes bij Hatha yoga bestaan uit:

Ervaring

Iets ervaren betekent dat je je bewust bent van wat er gebeurt, niet alleen in de buitenwereld maar ook hoe je daar zelf op reageert. Door ervaring leer je.
Het lichaam is een prachtig instrument dat je in staat stelt om ervaringen op te doen en ze ook te verwerken. Dit maakt je bewust van wat er van binnen gebeurt.

Gevoel

Het gevoel vertelt je veel over hoe het lichaam reageert op de oefening.
Zo kun je bijvoorbeeld voelen hoe de spieren werken, het bloed circuleert en de energie stroomt. Het informeert je ook over hoe dit gevoel in het denken wordt vertaald. Hiervoor hoef je geen waardeoordeel te hebben, want dit belemmert het gevoel weer.

Aandacht

Aandacht is als een zoeklicht dat het mogelijk maakt om gericht te oefenen. Zo ben je instaat je te concentreren op het lichaamsgebied waarmee je bezig bent. Hierna richt je je aandacht naar binnen. Dit betekent aandacht voor de ervaring, de oefening, het gevoel en de adem.

Bewustwording

Een ervaring is het proces waarbij aandacht en gevoel een essentiële rol spelen. Aandacht, ervaring en gevoel is bewustwording.

Adem

Naast aandacht neemt de adem een essentiële plaats in bij de Yoga. Ook een prachtig instrument.
Het gaat daarbij niet alleen om de uitwisseling van zuurstof en koolzuur of de longcapaciteit. Het belang van ademen is de opname en verspreiding van energie. De yogaterm van deze energie is Prana (levensenergie). Dankzij de adem komt levensenergie vrij in het lichaam