Privacyregeling

Yoga met Ganga waardeert het zeer dat jij, als deelnemer, vertrouwen hebt in mijn dienstverlening en dat wil ik serieus bewaken. Daarom doe ik er alles aan wat in mijn vermogen ligt om persoonlijke gegevens en informatie te beschermen. Het liefst verzamel ik zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Gegevens via inschrijfformulieren

Voor de yogalessen vraag ik je via een papieren en/of digitale aanmeldingsformulier gegevens aan te leveren. Dit zijn gegevens die jij vrijwillig aan mij verstrekt. De gevraagde gegevens zijn altijd voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, en geboortedatum. Indien van toepassing, worden er voor de diensten relevante fysieke/mentale klachten gevraagd. Deze gegevens worden gevraagd om een beter beeld te krijgen van de betreffende deelnemer (m/v) en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten. Deze persoonlijke gegevens worden op een veilige plek bewaard. Na afronding van de diensten (deelname stopt), worden de gegevens niet langer bewaard dan wettelijk strikt noodzakelijk is en daarna vernietigd.

Verwerken en bewaren van jouw gegevens

Yoga met Ganga verwerkt digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van betalingen, je te kunnen bellen, whats appen of mailen als dat nodig is om mijn dienstverlening passend te kunnen uitvoeren en als ik hier wettelijk toe verplicht ben (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere personen worden altijd als BCC verstuurd. Jouw gegevens bewaar ik niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Delen met anderen

Yoga met Ganga gebruikt de door jouw verstrekte gegevens alleen voor zichzelf en zal deze nooit aan derden geven. Uitzondering hierop is het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek via mail.

Beveiliging van jouw gegevens

Yoga met Ganga zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of vermoeden van misbruik kun je dit aangeven middels een mail.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacy-regeling is van 14 december 2020. Yoga met Ganga behoudt het recht om deze privacy-regeling aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens kun je daar bezwaar tegen te maken.

Over Yoga met Ganga

Yoga met Ganga is gevestigd in Arnhem. In het Gemeenschapshuis in Huissen worden er Yogalessen aangeboden.
Yoga met Ganga Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09166949.

Indien je van mening bent dat Yoga met Ganga op een onjuist manier met jouw gegevens omgaat, dan kun je dit via mail kenbaar maken.
Heb je vragen of suggesties dan kun je contact opnemen met mij via mail.